striptease

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès NOTA: Es tracta d'un anglicisme no adaptat al català.