salconduit

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès NOTA: aquesta paraula té la síl·laba tònica en un diftong decreixent

Consulteu també:

  • La consonant l
  • Sense reducció vocàlica en occidental (o), amb reducció vocàlica en oriental (u)