sostremort

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • o és u en rossellonès i tancada a la resta de parlars
  • Sense reducció vocàlica en occidental (e), amb reducció vocàlica en oriental (vocal neutra)
  • o oberta arreu
  • Els grups rt, rd, st i plurals