sotasignat

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès NOTA: La persona que signa al peu d'un escrit és el sotasignat, no el sotasignant.

Consulteu també:

  • Els grups cn, gn