newton

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès NOTA: Es pronuncia níwton.

Consulteu també:

  • Topònims estrangers amb o àtona
  • La consonant w