nascut

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès NOTA: No s'ha de pronunciar *naixcut.