míssil

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès NOTA: La paraula míssil és plana.

Consulteu també:

  • La consonant ss intervocàlica i la consonant c
  • Accentuació de cultismes