miserere

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès NOTA: La s intervocàlica es pronuncia sorda en aquest cas.

Consulteu també:

  • Llatinismes