mate

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès NOTA: No es fa reducció vocàlica en els parlars orientals.