llavors (nom)

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • La consonant l
  • La consonant b
  • La consonant v
  • o tancada arreu
  • La consonant r en paraules agudes