orfeó

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • eo, eò
  • o és u en rossellonès i tancada a la resta de parlars