orella

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • o inicial
  • e tancada en occidental, oberta en central i en rossellonès i amb vocal neutra en mallorquí
  • El ieisme
  • Sense reducció vocàlica en occidental (a), amb reducció vocàlica en oriental (vocal neutra)