or

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès NOTA: en aquesta paraula, la 'r' final sona en tots els parlars

Consulteu també:

  • o oberta arreu