obès

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès NOTA: en valencià, també és correcta l'accentuació gràfica 'obés'

Consulteu també:

  • e tancada en occidental i oberta en oriental