obstrucció

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès NOTA: cal pronunciar la 'b', com una 'p', i evitar-ne l'elisió.

Consulteu també:

  • El grup cc
  • i + vocal (diftong)
  • o és u en rossellonès i tancada a la resta de parlars