oboè

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès NOTA: en valencià, també és correcta l'accentuació gràfica 'oboé'

Consulteu també:

  • Sense reducció vocàlica en occidental (o), amb reducció vocàlica en oriental (u)
  • e tancada en occidental i oberta en oriental