omòplat

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • Cultismes amb o àtona
  • Accentuació de cultismes