jutgessa

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • Les consonants j, g inicials i postconsonàntiques
  • e tancada en occidental, oberta en central i en rossellonès i amb vocal neutra en mallorquí
  • La consonant ss intervocàlica i la consonant c
  • Sense reducció vocàlica en occidental (a), amb reducció vocàlica en oriental (vocal neutra)