innòcua

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès NOTA: és acceptable la pronúncia com a diftong del grup –ua en posició final de paraula

Consulteu també:

  • La consonant n