handbol

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès NOTA: Assimilació de la nasal per l'oclusiva bilabial.

Consulteu també:

  • Accentuació de manlleus
  • o oberta arreu