elit

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès NOTA: La paraula elit és aguda.

Consulteu també:

  • Sense reducció vocàlica en occidental (e), amb reducció vocàlica en oriental (vocal neutra)
  • Accentuació de cultismes