ego

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès NOTA: No hi ha reducció vocàlica en català oriental.

Consulteu també:

  • Llatinismes