denunciar

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • i + vocal (diftong)
  • La consonant r final en infinitius