dotze

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • o tancada arreu
  • La consonant s és s
  • Sense reducció vocàlica en occidental (e), amb reducció vocàlica en oriental (vocal neutra)