geòleg

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • Les consonants j, g inicials i postconsonàntiques
  • eo, eò
  • La consonant l
  • Cultismes amb e àtona