bisó

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • La consonant s intervocàlica sonora, i la consonant z inicial, intervocàlica i postconsonàntica
  • o és u en rossellonès i tancada a la resta de parlars