benvinguda

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs Consulteu també:
  • Prefix ben
  • La consonant n
  • La consonant b
  • La consonant v
  • Sense reducciķ vocālica en occidental (a), amb reducciķ vocālica en oriental (vocal neutra)