arrancar

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès NOTA: La forma arrancar, amb a, és pròpia del catala occidental.

Consulteu també:

  • La consonant r final en infinitius