alcohòlic

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès NOTA: Cal marcar amb claredat les síl·labes del mot primitiu: al-co-hol.

Consulteu també:

  • La consonant l
  • Sense reducció vocàlica en occidental (o), amb reducció vocàlica en oriental (u)
  • o oberta arreu