alcohol

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès NOTA: Cal marcar tres síl·labes amb claredat: al-co-hol.

Consulteu també:

  • La consonant l
  • o oberta arreu