accessible

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • El grup cc
  • La consonant ss intervocàlica i la consonant c
  • Els grups bl, gl