abstindre's

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès NOTA: Es diu abstenir-se i també abstindre's. Aquesta darrera forma és pròpia del nord-occidental i del valencià.