codirector

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • Sense reducció vocàlica en occidental (o), amb reducció vocàlica en oriental (u)
  • El grup cc
  • o és u en rossellonès i tancada a la resta de parlars
  • La consonant r en paraules agudes