còdex

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • o oberta arreu
  • Cultismes amb e àtona
  • La consonant x dels grups (h)ex, inex, gz