Washington

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • La consonant w
  • Accentuació de topònims i antropònims
  • Topònims estrangers amb o àtona