Mississipí

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès NOTA: El topònim Mississipí es pronuncia com una paraula aguda.

Consulteu també:

  • La consonant ss intervocàlica i la consonant c
  • Accentuació de topònims i antropònims