Bellver

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • El ieisme
  • La consonant b
  • La consonant v
  • Respecte per la pronúncia no local dels topònims amb e tònica
  • La consonant r en topònims aguts