àrees

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • Accentuació de mots plans en rossellonès i mallorquí
  • ae, ea