Sigles llegides com una paraula

Sigles llegides com una paraula

Les sigles que es pronuncien com una paraula segueixen les regles de pronunciació habituals: una <z> respon a una essa sonora, una <s> inicial o postconsonàntica és sorda, una <a> o una <e> en posició àtona es fan neutres en central, mallorquí i rossellonès, etc.

Paraules que presenten aquests fenomens:

cd-rom

Endesa

ESO

ICE

OTAN

pime

Renfe

Unesco


Més informació:
  • Sigles lletrejades