ny

<ny>

Cal marcar les nasals amb claredat: la nasal palatal s’ha de pronunciar igual a principi de paraula (nyap), davant de vocal (banya) i a final (alemany), on cal evitar pronúncies com *ain (any) *alemain (alemany).

Paraules que presenten aquests fenomens:

alemany

alemanya

canyella

Capmany

estrany

estranya

menyspreable

puny

punys

xampany


Més informació:
  • La consonant m
  • La consonant n