La consonant x inicial en topònims

<x> inicial en topònims

En topònims com Xàbia o Xixona, la <x> inicial és fricativa a tot el domini lingüístic.

Paraules que presenten aquests fenomens:

Xàbia

Xàtiva

Xixona


Més informació:
  • La consonant x inicial i postconsonàntica