Pronom ho

Vocals àtones. Pronom <ho>

És pròpia del català occidental i del balear la pronunciació eu, au, o, u del pronom <ho>, segons la posició d’aquest respecte del verb. En aquests parlars es diu eu sabia, ua dit [<ho ha dit>], portaro [<portar-ho>], deixau [<deixa-ho>]. En les varietats orientals aquesta <o> àtona es redueix sempre a u.

Paraules que presenten aquests fenomens:

fent-ho


Més informació:
  • Pronoms febles en posició enclítica